|     |     |  EN |   AR   

نمایی از نمازگذاران در بیرون مسجد جمران

 

تصاویری از مسجد مقدس جمکران