|     |     |  EN |   AR   

نمایی از مسجد جمکران و پیدا شدن ارتفاعات نزدیک آن

 

تصاویری از مسجد مقدس جمکران