صحن بارگاه شاه عبدالعظیم حسنی
صحن بارگاه شاه عبدالعظیم حسنی


 

تصاویری از صحن ها و بارگاه شاه عبدالظیم حسنی


آلبوم:شاه عبدالعظیم حسنی امتیاز: توسط:karimi تعداد نمایش:1644