معرفی به دوست

مشربه ام ابراهیم

مشربه ام ابراهیم

مَشربۀ امّ ابراهیم، باغ کوچکی بوده است در مدینه و در منطقۀ عوالی(شرق قبا و شمال منطقۀ بنی قریظه)، در میان نخلستانهای سادات قاسمی که خانۀ ماریۀ قبطیه، همسر پیامبر(ص) و مادر ابراهیم فرزند رسول خدا(ص) بوده است. ابراهیم در اینجا به دنیا آمد و پیامبر(ص) اقامتی طولانی در این محل داشته و در آنجا بسیار نمازگزارده اند. معروف است که رسول خدا(ص) در آنجا خمره های آب نهاده بود تا از آنها آب بنوشند. قبر نجمه خاتون مادر امام رضا(ع) در اینجا واقع است و امام صادق(ع) به زیارت این محل سفارش فرموده اند (کافی 4/560) .


 
قدرت گرفته از پرتال ترنم