معرفی به دوست

مساجدی از مدینه به نام امام علی ع

مساجدی از مدینه به نام امام علی ع

مسجد امام علی(ع)، از مساجد تاریخی مدینه است که در منطقۀ مناخه، میدان مصلّی العید و در فاصلۀ 290 متری غرب مسجد نبوی و 90 متری مسجد غمامه قرار دارد. نقل است که امیرالمؤمنین(ع) بعد از رسول اکرم(ص)، بارها نماز عید را در این محل اقامه فرموده اند. بنای فعلی آن در سال 1411ق بازسازی گردیده است و از زیبایی خاصی برخوردار میباشد.

مسجد امام علی(ع)، مسجدی بوده است در منطقۀ احد نزدیک مقبرۀ حضرت حمزه که نام آن در منابع تاریخی آمده است. برخی نیز مسجد حمزه را در این منطقه همان مسجد علی(ع) میدانند.

مسجد امام علی(ع)، مسجدی است در منطقۀ خیبر به فاصلۀ 120 کیلومتری مدینه که جایگاه همان دژی است که درب عظیم آن به دست نیرومند امیرالمؤمنین علی(ع) گشوده شده است.

مسجد امام علی(ع)، نام مسجدی بوده در کنار مسجد قبا در مدینه که محل نماز آن حضرت در صدر اسلام بوده است. این مسجد در توسعۀ جدید مسجد قبا از بین رفته است.

مسجد امام علی(ع)، یکی از شش مسجد تاریخی در منطقۀ غزوۀ خندق در مدینه است که در دامنۀ کوه سلع قرار دارد و نمازگاه و محل حضور و عبادت آن حضرت در جنگ احزاب (خندق) بوده است. حضرت علی(ع) در این جنگ نقش بسیار حساس و مؤثری داشته و یکی از فرماندهان بزرگ سپاه کفر را به نام عمروبن عبدود  در نبردی تن به تن به هلاکت رسانیده است. بنای فعلی مسجد با طول 20/5 متر و عرض 40/6 متر مربوط به دوران عثمانی است.


 
قدرت گرفته از پرتال ترنم