معرفی به دوست

ملتزم

ملتزم

مُلتَزَم،

 (از التزام: مُصِر بودن، چسبیدن به، در برگرفتن) مجبور، مقید، متعهد، موضعی از کعبه ما بین حجرالاسود و درب کعبه را گویند که پیامبر(ص) و ائمه(ع) و بزرگان برای دعا به این مکان می چسبیدند،از مکان های با فضیلت کعبه و بهترین مکان برای استغفار و دعاست. رسول خدا(ص) فرمودند: ملتزم محلی است که دعا در آن جا مستجاب است و هیچ بنده ای نیست که آنجا خدا را بخواند و خداوند دعایش را برآورده نسازد(تفسیر عیاشی 2/618) . اندازۀ ملتزم چهار ذراع، حدود 2 متر است.


 
قدرت گرفته از پرتال ترنم