معرفی به دوست

مشعرالحرام

مشعرالحرام

مَشعر،

(اسم مکان از شعور) به معنای جای شعور، مکان درک و خودآگاهی؛ و نیز مأخوذ از شعار به معنای نشان و علامت. در اصطلاح اختصار یافتۀ «مشعرالحرام» در مکه است.

مشعرالحرام، محدودۀ وسیعی است بین عرفات و منی در سرزمین مزدلفه که از مأزمین تا وادی محسّر به طول 4370 متر امتداد دارد. مشعرالحرام داخل حرم است و وقوف در آن از ارکان حج می باشد. بر حاجیان واجب است که بین الطلوعین شب دهم ذیحجه را در آنجا وقوف نمایند. مستحب است حاجیان حضور در این سرزمین را با ذکر و مناجات سر کنند و سنگریزه های رمی جمرات را از آنجا جمع کنند. قرآن: «فاذا افضتم من عرفات، فاذکروا الله عند المشعرالحرام» ـ بقره/ 198 : آنگاه که از عرفات کوچ کردید، خدا را در مشعرالحرام یاد کنید.


 
قدرت گرفته از پرتال ترنم