معرفی به دوست

مسجدالاجابه در مکه

مسجدالاجابه در مکه

مسجدالاجابه(در مکه)،

 از مساجد تاریخی مکه است که در ابتدای شارع ابطح، در مسیر منی قرار دارد. پیامبر(ص) هنگام عزیمت به طائف و یا بازگشت از عبادت غار حراء، در این مکان نماز و استراحت فرموده اند. این مسجد به نام های «مسجدالاستراحه» و «مسجد آل قنفذ» نیز شهرت داشته است.


 
قدرت گرفته از پرتال ترنم