معرفی به دوست

مسجد خیف

مسجد خیف

مسجد خیف،

مهمترین مسجد بعد از مسجدالحرام در شهر مکه است. این مسجد که در منطقۀ منی، نزدیک جمرات قرار دارد، دارای فضائل بسیاری است و نام آن در دعای سمات ذکر شده است. حضرت ابراهیم(ع) شکر قربانی را در این محل بجای آورده است؛ قبر آدم(ع) و هفتاد پیامبر در آنجاست (ربیع الابرار 4/210)؛ هفتصد پیامبر در آنجا نماز خوانده اند (سفینه البحار/ خیف)؛ محل بیتوتۀ رسول اکرم(ص) و نمازهای ایشان در ایام حج بوده است و رسول خدا(ص) یکی از خطبه های حجه الوداع را در آنجا ایراد فرموده اند. (سنن ابن ماجه 2/1015) . مستحب است حج گزار هنگام بیتوته در منی، نمازهای یومیۀ خود را در آنجا اقامه کند و مستحبات ویژۀ مسجد خیف را بجای آورد. این مسجد در دوره های مختلف، بازسازی و توسعه های مکرر یافته و از آنجا که در دامنۀ کوه(خیف) قرار گرفته، بدین نام معروف گردیده است.سابقاً در وسط مسجد خیف، قبه ای وجود داشته که در داخل آن محراب رسول الله(ص) واقع بوده و مشهور بوده که آن حضرت خیمۀ خود را در آن نقطه برپا نموده است.


 
قدرت گرفته از پرتال ترنم