|     |     |  EN |   AR   

سابقة الحاج

سابقة الحاج

سابقة  الحاج، پیشرو حاجیان، آنکه پیش از کاروان حجاج به شهر می آمد و خبر رسیدن آنان را اطلاع می داد.منبع: دانشنامه حج، رضا کریمی واقف، 1392، انتشارات جامی ...

  • ۳:۵۵ ۱۳۹۹/۱/۱۰
سابقة  الحاج، پیشرو حاجیان، آنکه پیش از کاروان حجاج به شهر می آمد و خبر رسیدن آنان را اطلاع می داد.

منبع: دانشنامه حج، رضا کریمی واقف، 1392، انتشارات جامی

تبلیغات

تبلغ شما در این قسمت قرار می گیرد. جهت مشاهده شرایط قرار گیری تبلیغ با ما تماس بگیرید.