|     |     |  EN |   AR   

زیور پوشیدن

زیور پوشیدن

زیور پوشیدن، از محرمات احرام برای زنان است، در صورتیکه برای زینت باشد. این عمل در حالت احرام حرام است ولی کفاره ندارد.منبع: دانشنامه حج، رضا کریمی واقف، 1392، انتشارات جامی ...

  • ۳:۵۳ ۱۳۹۹/۱/۱۰
زیور پوشیدن، از محرمات احرام برای زنان است، در صورتیکه برای زینت باشد. این عمل در حالت احرام حرام است ولی کفاره ندارد.

منبع: دانشنامه حج، رضا کریمی واقف، 1392، انتشارات جامی

تبلیغات

تبلغ شما در این قسمت قرار می گیرد. جهت مشاهده شرایط قرار گیری تبلیغ با ما تماس بگیرید.