|     |     |  EN |   AR   

زیارت امام صادق (ع)

زیارت امام صادق (ع)

زیارت امام صادق(ع)، امام صادق(ع) فرمود: «من زارنا بعد مماتنا، فکانّما زارنا فی حیاتنا» ـ وسائل10/260  :هرکس ما را پس از وفاتمان زیارت کند، مانند آن است که ما را در حیاتمان زیارت کرده است. و نیز فرمودند: «من زارنی غُفرت له ذنوبه و لم یَمُت فقیراً» ـ تهذیب6/78  : هرکس مرا زیارت کند، گناهانش ...

  • ۲:۲۷ ۱۳۹۹/۱/۱۰
زیارت امام صادق(ع)، امام صادق(ع) فرمود: «من زارنا بعد مماتنا، فکانّما زارنا فی حیاتنا» ـ وسائل10/260  :هرکس ما را پس از وفاتمان زیارت کند، مانند آن است که ما را در حیاتمان زیارت کرده است. و نیز فرمودند: «من زارنی غُفرت له ذنوبه و لم یَمُت فقیراً» ـ تهذیب6/78  : هرکس مرا زیارت کند، گناهانش بخشوده می شود و فقیر از دنیا نمی رود.

منبع: دانشنامه حج، رضا کریمی واقف، 1392، انتشارات جامی

تبلیغات

تبلغ شما در این قسمت قرار می گیرد. جهت مشاهده شرایط قرار گیری تبلیغ با ما تماس بگیرید.