|     |     |  EN |   AR   

زیارت امام حسین (ع) در روز عرفه

زیارت امام حسین (ع) در روز عرفه

زیارت امام حسین(ع) در روز عرفه، زیارت  آن حضرت در روز عرفه سفارش شده  و برای آن ثواب بسیار آمده است. در حدیث است که شخصی که دسترسی به قبر آن حضرت ندارد و یا منزلش تا مدفن ایشان دور است، «زیارت از راه دور» بجای آورد و با اشاره به قبر آن حضرت زیارت وارده را بخواند. کتاب مفاتیح-الجنان احادیث ...

  • ۲:۲۶ ۱۳۹۹/۱/۱۰
زیارت امام حسین(ع) در روز عرفه، زیارت  آن حضرت در روز عرفه سفارش شده  و برای آن ثواب بسیار آمده است. در حدیث است که شخصی که دسترسی به قبر آن حضرت ندارد و یا منزلش تا مدفن ایشان دور است، «زیارت از راه دور» بجای آورد و با اشاره به قبر آن حضرت زیارت وارده را بخواند. کتاب مفاتیح-الجنان احادیث وارده در فضیلت زیارت آنحضرت در این روز را متواتر دانسته و برای آن ثواب حج و عمره و جهاد آورده و مینویسد که : اگر کسی توفیق یابد که در این روز تحت قبۀ آن حضرت باشد ثوابش کمتر از کسی که در عرفات باشد نیست. 

منبع: دانشنامه حج، رضا کریمی واقف، 1392، انتشارات جامی

تبلیغات

تبلغ شما در این قسمت قرار می گیرد. جهت مشاهده شرایط قرار گیری تبلیغ با ما تماس بگیرید.