|     |     |  EN |   AR   

الزیاده

الزیاده

الزّیاده، نام یکی از درب های شمالی مسجدالحرام ، که در مقابل میدانی به همین نام قرار داشته است.منبع: دانشنامه حج، رضا کریمی واقف، 1392، انتشارات جامی ...

  • ۲:۲۰ ۱۳۹۹/۱/۱۰
الزّیاده، نام یکی از درب های شمالی مسجدالحرام ، که در مقابل میدانی به همین نام قرار داشته است.

منبع: دانشنامه حج، رضا کریمی واقف، 1392، انتشارات جامی

تبلیغات

تبلغ شما در این قسمت قرار می گیرد. جهت مشاهده شرایط قرار گیری تبلیغ با ما تماس بگیرید.