|     |     |  EN |   AR   

زن در حج

زن در حج

زن در حج، اوج نقش زن در حج، نقش هاجر در واقعۀ تاریخی آن است. حجاج، چه زن و چه مرد، در نقش هاجر، همسر ابراهیم(ع)، یک زن کنیز، هفت بار سعی بین صفا و مروه را انجام می دهند و حجر اسماعیل، به عنوان دامن پر مهر مادر و هم خانۀ هاجر و هم قبر او را داخل در طواف می آورند. پیامبر(ص) در خطبۀ شریف حجه الوداع درب ...

  • ۲:۱۷ ۱۳۹۹/۱/۱۰
زن در حج، اوج نقش زن در حج، نقش هاجر در واقعۀ تاریخی آن است. حجاج، چه زن و چه مرد، در نقش هاجر، همسر ابراهیم(ع)، یک زن کنیز، هفت بار سعی بین صفا و مروه را انجام می دهند و حجر اسماعیل، به عنوان دامن پر مهر مادر و هم خانۀ هاجر و هم قبر او را داخل در طواف می آورند. پیامبر(ص) در خطبۀ شریف حجه الوداع دربارۀ حرمت و حقوق زنان سفارشات مهمی ایراد فرمودند. مرد و زن در اصلِ برگزاری حج با هم برابرند. زن مستطیع در اجرای فرمان حج، اذن همسر را نیاز ندارد و در اعمال حج جز اندک تفاوتی در جنسیت، دوش به دوش مردان در این واقعۀ عظیم اسلامی شرکت دارد و یکی از طواف های واجب در حج تمتع و عمرۀ مفرده به نام زنان، «طواف نساء» نامیده شده است.
در منی حلق بر زنان واجب نیست و به تقصیر اکتفا می کنند و در محرمات احرام، پوشاندن روی و پوشیدن زیور آلات بر آنان نهی شده و هروله، تلبیه با صدای بلند، ورود به کعبه و استلام حجرالاسود از آنان خواسته نشده است. فلذا از میان 24 مورد در محرمات احرام، 18 مورد بین زن و مرد مشترک، 4مورد ویژۀ مردان و 2 مورد خاص زنان است.

منبع: دانشنامه حج، رضا کریمی واقف، 1392، انتشارات جامی

تبلیغات

تبلغ شما در این قسمت قرار می گیرد. جهت مشاهده شرایط قرار گیری تبلیغ با ما تماس بگیرید.