|     |     |  EN |   AR   

زمزمیین

زمزمیین

زمزمیّین، گروه ویژه ای که به سقایت حاج اهتمام داشتند.منبع: دانشنامه حج، رضا کریمی واقف، 1392، انتشارات جامی ...

  • ۲:۱۴ ۱۳۹۹/۱/۱۰
زمزمیّین، گروه ویژه ای که به سقایت حاج اهتمام داشتند.

منبع: دانشنامه حج، رضا کریمی واقف، 1392، انتشارات جامی

تبلیغات

تبلغ شما در این قسمت قرار می گیرد. جهت مشاهده شرایط قرار گیری تبلیغ با ما تماس بگیرید.