|     |     |  EN |   AR   

زمزم (در ترکیبات و مثل های فارسی)

زمزم (در ترکیبات و مثل های فارسی)

زمزم (در ترکیبات و مثل های فارسی)، نمونه هایی از بکارگیری این واژه در ادبیات فارسی، عبارتند از: ـ چاه زمزم را آلوده کردن: کنایه از ارتکاب عمل قبیح برای کسب شهرت است. ـ زمزم آتشفشان: کنایه از آفتاب عالمتاب است. ـ زمزم رسن ور: کنایه از خورشید جهان افروز است. ـ زمزم افشان: اشک ریزان، گریه کنان.منبع: دا ...

  • ۲:۱۳ ۱۳۹۹/۱/۱۰
زمزم (در ترکیبات و مثل های فارسی)، نمونه هایی از بکارگیری این واژه در ادبیات فارسی، عبارتند از:
ـ چاه زمزم را آلوده کردن: کنایه از ارتکاب عمل قبیح برای کسب شهرت است.
ـ زمزم آتشفشان: کنایه از آفتاب عالمتاب است.
ـ زمزم رسن ور: کنایه از خورشید جهان افروز است.
ـ زمزم افشان: اشک ریزان، گریه کنان.

منبع: دانشنامه حج، رضا کریمی واقف، 1392، انتشارات جامی

تبلیغات

تبلغ شما در این قسمت قرار می گیرد. جهت مشاهده شرایط قرار گیری تبلیغ با ما تماس بگیرید.