|     |     |  EN |   AR   

زمزم

زمزم

زَمزَم، فراوان، بسیار، زیاد، سرشار، مملو و وافر (خصوصاً آب) و نیز به معنای گوارا و شیرین هم به کار می رود. زمزم در فارسی به معنای «آهسته آهسته»، و واژۀ زمزمه از آن گرفته شده است، در مروج الذهب مسعودی است که:زمزمت الفرس علی زمزم            & ...

  • ۲:۱۱ ۱۳۹۹/۱/۱۰
زَمزَم، فراوان، بسیار، زیاد، سرشار، مملو و وافر (خصوصاً آب) و نیز به معنای گوارا و شیرین هم به کار می رود. زمزم در فارسی به معنای «آهسته آهسته»، و واژۀ زمزمه از آن گرفته شده است، در مروج الذهب مسعودی است که:
زمزمت الفرس علی زمزم                          و ذاکر من سابقها الاقدم
زمزم، نام چاه مشهوری در مسجدالحرام است.
ـ و نیز نام آب همان چاه است.
ـ و نیز نام دیگر چاه «ارهاب» در مدینه، که در حرّه غربی و کنار قبر مخروبۀ «اسماعیل بن ولید» قرار داشته است.

منبع: دانشنامه حج، رضا کریمی واقف، 1392، انتشارات جامی

تبلیغات

تبلغ شما در این قسمت قرار می گیرد. جهت مشاهده شرایط قرار گیری تبلیغ با ما تماس بگیرید.