|     |     |  EN |   AR   

زمان انجام حج و عمره

زمان انجام حج و عمره

زمان انجام حج و عمره، زمان شرعی انجام عمرۀ مفرده تمام طول سال است به جز ایامی که اختصاص به حج دارد. وقت شرعی عمرۀ تمتع، طول ماه های شوال و ذی قعده و 9 روز اول ماه ذیحجه (تا پیش از ظهر) است. و زمان انجام کامل اعمال حج تمتع، ماه های شوال و ذیقعده و ذیحجه می باشند.منبع: دانشنامه حج، رضا کریمی واقف، 139 ...

  • ۲:۱۱ ۱۳۹۹/۱/۱۰
زمان انجام حج و عمره، زمان شرعی انجام عمرۀ مفرده تمام طول سال است به جز ایامی که اختصاص به حج دارد. وقت شرعی عمرۀ تمتع، طول ماه های شوال و ذی قعده و 9 روز اول ماه ذیحجه (تا پیش از ظهر) است. و زمان انجام کامل اعمال حج تمتع، ماه های شوال و ذیقعده و ذیحجه می باشند.

منبع: دانشنامه حج، رضا کریمی واقف، 1392، انتشارات جامی

تبلیغات

تبلغ شما در این قسمت قرار می گیرد. جهت مشاهده شرایط قرار گیری تبلیغ با ما تماس بگیرید.