معرفی به دوست

مسجدالاجابه

مسجدالاجابه

مسجدالاجابه، از مساجد عصر نبوی است که در فاصلۀ 600 متری شمال شرقی مسجدالنبی قرار دارد و به نامهای «مسجد مباهله» و «مسجد بنی معاویه» نیز خوانده میشود. وجه تسمیۀ آن به «اجابه»، اجابت دعای پیامبر(ص) در میان طائفۀ بنی معاویه، از جانب خداوند متعال، در این محل بوده است.

و وجه تسمیه این مکان مقدس به مسجد مباهله، به واسطه  واقعۀ تاریخی مباهله میان پیامبر(ص) و مسیحیان نجران، که در این مکان واقع شده است.


 
قدرت گرفته از پرتال ترنم