معرفی به دوست

مسجد شجره

مسجد شجره

مسجد شجره، از مساجد تاریخی و بسیار مهم مدینه است که در منطقۀ ذوالحلیفه یا آبارعلی در فاصله ده کیلومتری جنوب غربی مسجدالنبی در مسیر مکه قرار دارد و آن از مواقیت پنج گانه و میقات کسانی است که از مدینه به سوی بیت الله الحرام میروند. این مسجد به نامهای «مسجد ذوالحلیفه»، «مسجد آبارعلی»، «مسجدالاحرام»، «مسجدالمحرم» و «مسجدمیقات» نیز شهرت داشته و به واسطۀ سه بار احرام رسول الله(ص) (سالهای 6و7و10 هجری) و ائمۀ معصومین و بسیاری از افراد خاندان رسالت و اصحاب و بزرگان، از اعتبار و فضیلت بیشتری نسبت به سایر مواقیت برخوردار است. وجه تسمیۀ آن را احرام بستن پیامبراکرم(ص) زیر درختی(شجره) به نام سَمُره در این مکان دانسته اند. بنای امروزه مسجد شجره که از شکوه و زیبایی بسیاری برخوردار است در سال 1409ق به پایان رسیده، 88000 متر مربع وسعت دارد، 5000 نفر گنجایش نمازگزار دارد و منارۀ زیبایی به ارتفاع 64 متر آن را زینت داده است.


 
قدرت گرفته از پرتال ترنم