معرفی به دوست

قبرستان ابوطالب

قبرستان ابوطالب

قبرستان ابوطالب،

 قبرستان ابوطالب مشهور به: مقبرةمُعَلّی، جَنّه المَعلاه، مقبرۀبنی هاشم، مقبرةحجون، قبرستان¬قریش، شعب المقبره؛ قبرستان قدیمی شهر مکه که از زمان جاهلیت تاکنون گورستان مردم مکه بوده است. نام قبرستان ابوطالب، مشهور بین ایرانیان است و نام این قبرستان نزد اهالی مکه، مقبره مُعَلّی و جَنّه المعلاه می باشد. این مقبره، از زیارتگاه های مهم شهر مکه و اشرف مقابر بعد از قبرستان بقیع است. قبرستان ابوطالب در دامنۀ کوه حجون و در شعب ابی دُبّ، در خیابان مسجدالحرام، تقاطع شارع حجون، نزدیک مسجدالجنّ، در شمال شرقی شهر و به فاصلۀ 1042 متری مسجدالحرام قرار دارد. در این مقبره افراد سرشناسی مانند حضرت خدیجه(س)، بسیاری از اجداد پیامبر(ص)، پسران رسول الله(ص)، بسیاری از اصحاب، تابعین، علما، مشایخ و رجال مشهور تاریخی دفن هستند. برخی از این مقابر مانند مدفن حضرت خدیجه(س)، تا قبل از تسلط سعودیها، دارای قبّه و بارگاه بوده اند. از پیامبر اکرم(ص) احادیث زیادی در فضائل این گورستان و مدفونین آن روایت شده است.


 
قدرت گرفته از پرتال ترنم